แจ้งการโอนเงิน/ชำระผ่านบัตรเครดิต

สำหรับท่านที่เลือกเป้าหมาย "ลดไขมัน/น้ำหนัก" ไม่ต้องส่งรูปภาพมาให้ทีมโค๊ช